Aktualności

Zapraszamy na nową stronę internetową!

Zapraszamy na nową stronę internetową www.debprojects.uw.edu.pl, na której znajdą Państwo informacje o wszystkich polskich projektach prowadzonych w rejonie Deir el-Bahari:

 - świątynia Hatszepsut

 - świątynia Totmesa III

 - świątynia Totmesa I

 - projekt Asasif

 

Oprócz strony internetowej, która jest jeszcze w budowie, zapraszamy na Facebooka do śledzenia fanpage'y Misji Hatszepsut i Projektu Asasif.

 

 

Wyjątkowe przedstawienia ptaka sekretarza zidentyfikowane w światyni Hatszepsut w Deir el-Bahari!

Wśród produktów sprowadzonych do Egiptu w wyniku wyprawy do Puntu zorganizowanej przez Hatszepsut zobaczyć można dużego ptaka, którego identyfikacja sprawiała kłopot badaczom od czasu odkrycia reliefów w 1858 r. Ze względu na stosunkowo duże rozmiary ptaka sugerowano, że może chodzić o żurawia, jednak identyfikacji tej nie można było potwierdzić z powodu złego stanu zachowania tej części ściany. W czasie dokumentacji reliefów z Portyku Puntu nasz kolega Filip Taterka dostrzegł drugie, nieznane wcześniej przedstawienie tajemniczego ptaka. To ostatnie zachowane było w lepszym stanie, dzięki czemu udało się stwierdzić, że mamy tu do czynienia z przedstawieniem sekretarza (łac. Sagittarius serpentarius). Ponieważ sekretarz jest gatunkiem występującym wyłącznie w Afryce, odkrycie to jest niezwykle istotne dla dyskusji na temat lokalizacji krainy Punt. Co więcej, przedstawienia sekretarza z Deir el-Bahari to jedyne znane dziś wizerunki tego ptaka z okresu faraońskiego. Więcej informacji o odkryciu Filipa Taterki znaleźć można na stronach:

 

informacja prasowa w języku polskim:

http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1456794,polski-egiptolog-odkryl-w-swiatyni-hatszepsut-sekretarza.html

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C29918%2Cpolski-egiptolog-odkryl-w-swiatyni-hatszepsut-sekretarza.html

 

informacja prasowa w języku angielskim:

http://www.pap.pl/en/news/news,1457007,polish-egyptologist-discovers-unique-depictions-of-secretary-bird.html

Konferencja "Programy badawcze w Deir el-Bahari"

Zapraszamy na konferencję "Programy badawcze w Deir el-Bahari" podsumowującą bieżące działania misji.

Konferencja odbędzie się we czwartek, 24 maja w godz. 9.00–16.30, w siedzibie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego UW, Nowy Świat 4, sala 135 (I piętro).

Szczegółowy program konferencji:

9 – 9.10 - Otwarcie Konferencji – Dyrekcja Centrum

Sesja 1
Przewodniczy Monika Dolińska

9.10 – 9.30
Zbigniew E. Szafrański (PCMA) "O programach badań w świątyni Hatszepsut, o dokumentacji obiektów i tekstów"

9.30 – 9.50
Franciszek Pawlicki (PCMA) Główne Sanktuarium Amona-Re świątyni Hatszepsut: „Iluminacja sanktuarium wewnętrznego”

9.50 – 10.10
Katarzyna Kapiec (IKŚiO) "Południowe Pomieszczenie Amona świątyni Hatszepsut - stan badań"

10.10 – 10.30
Ewa Józefowicz (IKŚiO), Maria Lulkiewicz „Portyk Obelisków świątyni Hatszepsut - 2018”, egiptologia i konserwacja

10.30 – 10.50
Filip Taterka (IKŚiO) „Nowości z Portyku Puntu świątyni Hatszepsut”  

10.50 – 11.10 – PRZERWA

Sesja 2

Przewodniczy Jadwiga Iwaszczuk

11.10 – 11.30
Ada Madej (IKŚiO) „Inskrypcja fundacyjna Hatszepsut - ściana zachodnia Dziedzińca Kompleksu Kultu Królewskiego”

11.30 – 11.40
Katarzyna Kasprzycka (IA UW) „Rekonstrukcja baz piaskowcowych sfinksów królowej Hatszepsut”

11.40 – 11.50
Andrzej Sośnierz "Problematyka rekonstrukcji sfinksów Hatszepsut"

11.50 – 12.10
Andrzej Kwaśnica „Usytuowanie dodatkowego rzędu kolumn po wschodniej stronie Górnego Dziedzińca w świetle badań nad architrawami świątyni Hatszepsut”

12.10 – 12.30
Mirosław Barwik (IA UW) „Wyprawa nubijska Hatszepsut – inskrypcja ze świątyni w Deir el-Bahari”

12.30 - 12.50
Teresa Dziedzic (PW) „Badania architektoniczne świątyni Hatszepsut”

12.50 – 13.10
Maciej Pawlikowski (AGH) „Górnicze techniki kucia grobów w Zachodnich Tebach”

13.10 – 14.30 - PRZERWA OBIADOWA

Sesja 3

Przewodniczy Zbigniew E. Szafrański

14.30 – 14.50
Jadwiga Iwaszczuk (IKŚiO) "Sceny wojenne ze świątyni Tutmozisa I w Gurna"

14.50 – 15.00
Monika Dolińska (MNW) „Świątynia Tutmozisa III – stan badań”

15.00 – 15.10
Mariusz Caban (PW) "Nowy depozyt fundacyjny Tutmozisa III"

15.10 – 15.30
Dawid F. Wieczorek  "Stacja na Barkę kompleksu świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari - jej pozostałości i ich ponowne odkrycie"

15.30 – 15.50
Rajmund Gazda „Wymogi konserwatorskie w świątyni Hatszepsut”

15.50 – 16.00
Wojciech Myjak, Dorota Rudzińska „Konserwacja antycznych fragmentów Kolosów Dolnego Portyku świątyni Hatszepsut”

16.00 – 16.30 – dyskusja, podsumowanie Konferencji

Kolejny wykład o świątyni Hatszepsut

Zapraszamy na kolejny wykład o świątyni Hatszepsut, tym razem w Polsce. Szczegóły na plakacie poniżej.

 

Wykład dr. Zbigniewa E. Szafrańskiego o świątyni

Wykład dr. Zbigniewa E. Szafrańskiego o najnowszych pracach Polskiej Misji odbędzie w poniedziałek 16 kwietnia w hotelu Thebes w Luksorze. Serdecznie zapraszamy!

Broszurka o Głównym Sanktuarium Amona dostępna online!

Broszurka o Głównym Sanktuarium Amona już dostępna online. Można ją pobrać TUTAJ.

Sezon wiosenny 2018

Pod koniec marca rozpocznie się wiosenny sezon prac w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Prace egiptologiczne skupione będą w Dolnym Portyku Południowym, Kompleksie Kultu Królewskiego oraz w Południowym Pomieszczeniu Amona, a konserwatorskie na północnym ozyriaku Dolnego Portyku Północnego. Kontynuowany będzie również projekt świątyni Totmesa I. Sezon potrwa miesiąc. Zdjęcia z prac będzie można znaleźć na naszym fanpage'u na Facebooku - TUTAJ.

Plansze i broszurka-przewodnik z okazji otwarcia Głównego Sanktuarium Amona

Z okazji otwarcia Głównego Sanktuarium Amona, w poprzedzającym je Portyku Ptolemejskim umiejscowione zostały dwie plansze informacyjne dla turystów, autorstwa dr. Franciszka Pawlickiego (tekst) oraz Anastazji Golijewskiej (projekt plansz). Ponadto, wydana została broszurka-przewodnik po sankturaium (Z.E.Szafrański - redaktor, F. Pawlicki - tekst, A. Golijewska - projekt). Plansze oraz broszurka zostały zasponsorowane przez Ambasadę Polski w Kairze.

 

 

Broszurka-przewodnik po Głównym Sanktuarium Amona (Z.E. Szafrański, F. Pawlicki, A. Golijewska)

 

Plansza nr 1 (F. Pawlicki, A. Golijewska)

Plansza nr 2 (F. Pawlicki, A. Golijewska)

 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Misja Hatszepsut życzy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Uroczyste otwarcie kolejnych części świątyni dla zwiedzających - Portyku Ptolemejskiego oraz Głównego Sanktuarium Amona

Main Sanctuary of Amun, phot. M. Jawornicki

(fot. M. Jawornicki)

 

9 grudnia 2017 roku w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari odbędzie się uroczystość z okazji udostępnienia kolejnych części zabytku dla zwiedzających - Portyku Ptolemejskiego oraz Głównego Sanktuarium Amona.

Gospodarzami uroczystości są Ministerstwo Starożytności Egiptu, reprezentowane przez Ministra Starożytności, prof. Chaleda el-Enani, oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, reprezentowane przez dr. hab. prof. UW Tomasza Waliszewskiego, Dyrektora Centrum, przy udziale Ambasadora RP, JE pana Michała Murkocińskiego oraz Gubernatora Luksoru, pana Mohameda Badra.
CAŚ UW reprezentować będzie dyrektor Centrum dr hab. prof. UW Tomasz Waliszewski, a także dyrektor Stacji Badawczej w Kairze dr Artur Obłuski oraz kierownik Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari dr Zbigniew E. Szafrański.
Sanktuarium Amona-Re położone jest pośrodku zachodniej ściany Górnego Festiwalowego Dziedzińca Świątyni Hatszepsut. Wejście dostępne jest z Portyku Ptolemejskiego poprzez granitowy portal, dokładnie na przedłużeniu linii wyznaczonej przez rampy dolnego i środkowego tarasu. Główne Sanktuarium składa się z Sali na Barkę oraz Sali Posągu z trzema kaplicami. Pierwsze z pomieszczeń jest najbardziej okazałe z całego kompleksu. Na ścianach bocznych tej sali przedstawiono najważniejszy moment odbywającego się tu rytuału – spoczywającą na postumencie barkę bóstwa, która przybywała tutaj rokrocznie niesiona na ramionach kapłanów ze świątyni w Karnaku. W ścianach tych wbudowane były także nisze na posągi rodziny królewskiej, która dzięki czemu uczestniczyła w kulcie wraz z bóstwem. W kolejnym pomieszczeniu, w Sali Posągu, gdzie znajdował się posąg Amona-Re, przeprowadzano najważniejsze rytuały związane z kultem tego boga. Posąg oświetlony był światłem słonecznym dzięki systemowi świetlików umieszczonych ponad nadprożami wejść do Sali na Barkę i Sali Posągu. Pośrodku ścian północnej i południowej ulokowano wejścia do wąskich kaplic poświęconych bogom Wielkiej Dziewiątki Heliopolitańskiej, dzięki czemu przeprowadzane rytuały obejmowały symbolicznie nie tylko obszar Teb. Ostatnim pomieszczeniem jest tzw. Sanktuarium Ptolemejskie, którego obecny kształt pochodzi z okresu panowania Ptolemeusza VIII Euergetesa II.